لام شطرنجی

کالای جدید لام شطرنجی

100614

z-pruf-62965

کمپانی معظم زایس آلمان

جدید


تیغه یا لام شطرنجی
شامل 900 خانه با شماره درج شده
اندازه لام 76x26mm

Add to cartافزودن به سبد خرید