تیغه لام مدرج

کالای جدید تیغه لام مدرج

100612

OM-B

الیمپوس ژاپن

جدید

لام شیشه ای مدرج 
دقت 0/01 میلیمتر
مناسب برای اندازه گیری در مقیاس میکروسکوپی در مقاطع آزمایشگاهی

Add to cartافزودن به سبد خرید