میکرو مولینه

کالای جدید میکرو مولینه

50117

M1

ساخت کمپانیSEBA المان

جدید

Detail SEBA M1 Hydrometrie Mini Current Meter,
The SEBA-Mini Current Meter M1 serves for determination of the current velocities in laboratories, river models, brooks, small rivers with low water level and for tubes with small diameters. Special advance: universal application; low starting speed; frictionless contact transmission; non-corrosive materials; unit composed system. Meterbody: The streamlined meterbody is made of high-quality non-corrosive steel. The shaft moves in 2 extremely smooth running precision ballbearings. The oil filling and a capillary seal protects it against water entry. The propellers with high pitch accuracy are manufactured from seawater-resistent and anodized aluminium. They only will be put on and can be exchanged quickly. Contact transmission One signal is generated from each revolution of the propeller. The reedswitch for transmission of the propeller revolutions is composed within a small metal tube to a miniature construction unit. The counting frequency for the mechanical counter Z1 is limited to 10 impulses per second. By application of the electronical counter Z4 all flow velocities can be measured. A complete current meter equipment comprises 6 propellers with 50 mm Ø resp. 30 mm Ø with diverse pitches . Depending on the requirement, the equipment can also be delivered with single propellers. Guiding device Generally a measurement will be effected on rod 9 mm Ø . This rod is manufactured from non-corrosive steel, in 3 parts and has a total length of 1, 5 m. A base plate for the rod is attached. On request a cm-division and a dmgraduation of the rod is possible. For measurements on rod 20 mm Ø resp. with relocating device, a special clamp is available. SEBA Mini Current Meter M1 Standard Packages: * Meterbody, made of high-quality non-corrosive steel exchangeable reed-contact, incl. 1 propeller 30 mm Æ pitch. * 50 mm of seawater resistant aluminium alloy, velocity range: 0.03 m/ s ... 1.0 m/ s * Instrument-case with tools, spare part as 2 special ball bearings and special oil * Standard calibration for on rod 9mm Æ , per propeller * Velocity-table standard, per propeller * Rod 9 mm Ø , 1.5 meters long, 3 sections, decimeter graduation, with detachable base. Cable, 2-cores, 4 meters long, with plugs, thimble and shackle * SEBA Signal Counter Z-6 5-digit LCD-display, buzzer Preselectable counting periods in 10 sec. steps and with automatic switch – off Accuracy : tim

جریان سنج هیدرولوژیکی برای اندازه گیری جریان آب
 بر روی میله Ø 9 میلی متر یا Ø 20 میلی متر
روش اندازه گیری نقطه ای (تشخیص سرعت های نقطه ای در اندازه گیری عمودی ها)
شش تیغه پروانه آلومینیومی مختلف برای کاربردهای مختلف 
اتصال به دستگاه شمارش Z6 یا نوت بوک یا تبلت HDA-Pro که با نرم افزار Q 4 و ماژول "پروانه" کار می کند
- دو بلبرینگ دقیق تضمین می‌کنند که محور پروانه و تیغه پروانه نرخ جریان را از 0.025 متر بر ثانیه تشخیص می‌دهند
-M1 به ویژه برای اندازه‌گیری در جریان‌های آبی کوچک با سطح آب کم و نرخ جریان کم مناسب است
- مجموعه‌ای از تیغه‌های پروانه با قطرهای مختلف (30 میلی‌متر/50 میلی‌متر) و شیب تیغه‌ها (50/100/250/500 میلی‌متر)
- برای سرعت جریان بالاتر ، جریان سنج کوچک M1 با پایانه مخصوص نیز می تواند بر روی یک میله mm 20 میلی متری تنظیم و کار کند
- تعمیر و نگهداری کم: M1 بی نیاز است، و حتی در هنگام استفاده شدید، به سختی هزینه های عملیاتی و نگهداری را به همراه دارد
- برای بالاترین دقت، کالیبراسیون منظم تیغه های پروانه در کانال اندازه گیری را توصیه می کنیم
- آخرین موضوع ولی به همان اهمیت:
برای نمایش و تجزیه و تحلیل نبض پروانه ، کاربر با استفاده از دستگاه قوی SEBA Counting Z6 یا با تبلت PCA HDA-Pro انتخاب می شود
امکان ارزیابی پالس های پروانه را به طور مستقیم با نرم افزار عامل Q 3.1 و ماژول "پروانه" فراهم می کند. اندازه گیری جریان سیار در جریانات کوچک (نهرها ، کانال ها) و لوله های تا حدی پر شده با سطح آب پایین و دبی پایین

Add to cartافزودن به سبد خرید