عمق یاب water level sensor

کالای جدید  عمق یاب water  level  sensor

50100

K II 100

SEBA المان

جدید

Description

Portable hand-held device for determining the current water level up to 500 meters depth Optical and acoustic signal (option) on contact with water Available on hand drum or with a robust aluminum support frame Extensible scope of functionality (basic sensing device, sampling, electric drive, etc.) Tailor-made: The SEBA KLL electric contact gauge comes in different variants either with or without an aluminum support frame, in cable lengths of 15 m-500 m and with a 14 mm-weight (standard) or 10 mm weight available for the smallest of tube diameters. For electric contact gauges with long cable lengths, there is the possibility of an electrical winch, in order to facilitate or accelerate the winding of the ribbon cable. Practicable: The proven SEBA-KLL electric contact gauge has everything that users appreciate for daily, heavy-duty work: a robust, low-wear and therefore long-lasting ribbon cable with easily legible numbering, a smooth measuring tape drum with a locking brake and a stable aluminum frame. More than just one KLL: The threaded connection of the electric contact gauge offers its user many additional options and features in addition to contact measurement. Using an optionally available basic button, theelectic contact gauge can be used for depth sounding. For measuring points with high or very low salinity and muddy ground, special weight attachments are also available. If required, a mechanical probe jack can be connected. Monitoring of groundwater measuring sites, wells and shafts Implementation of control / comparison measurements at measuring points with data collectors Adjustment of data collectors and control measurements for pumping tests
 

 -دستگاه قابل حمل دستی برای تعیین سطح آب فعلی تا عمق 500 متر -سیگنال نوری و صوتی (گزینه) در تماس با آب موجود بر روی درام دستی - یک قاب پشتیبانی آلومینیومی مقاوم دامنه عملکرد قابل گسترش (دستگاه سنجش پایه، نمونه برداری، درایو الکتریکی و غیره)
-سنسور تماس الکتریکی SEBA KLL در انواع مختلف با یا بدون قاب پشتیبانی آلومینیومی ،
- طول کابل 50 متر-500 متر و با وزن 14 میلی متر (استاندارد) یا 10 میلی متر برای کوچکترین قطر لوله
- گیج های تماس الکتریکی با طول کابل زیاد، امکان وینچ الکتریکی وجود دارد تا سیم پیچی کابل نواری را تسهیل یا تسریع کند
- گیج تماسی الکتریکی اثبات شده SEBA-KLL دارای همه چیزهایی است که کاربران برای کارهای سنگین روزانه
-یک کابل نواری مقاوم، کم سایش و در نتیجه بادوام طولانی با شماره گذاری به راحتی خوانا، یک درام نوار اندازه گیری صاف با یک ترمز قفل کننده و یک قاب آلومینیومی پایدار بیش از یک KLL
- اتصال رزوه ای کنتاکت گیج برقی علاوه بر اندازه گیری تماس، گزینه ها و ویژگی های اضافی زیادی را در اختیار کاربر خود قرار می دهد.
-با استفاده از یک دکمه اصلی که به صورت اختیاری در دسترس است ، می توان از سنسور تماس الکتریکی برای صدایی عمیق استفاده کرد. برای اندازه گیری نقاط با شوری زیاد یا خیلی کم و زمین گل آلود، پیوست های مخصوص وزن نیز موجود است. در صورت نیاز، یک جک پروب مکانیکی را می توان متصل کرد.
-پایش مکان های اندازه گیری آب های زیرزمینی، چاه ها و شفت ها اجرای اندازه گیری های کنترل / مقایسه در نقاط اندازه گیری با جمع آوری کننده داده ها تنظیم جمع آوری داده ها و اندازه گیری های کنترلی برای آزمایش های پمپاژ
 مدل ها :
KLL-100 طول کابل فلت بدون اتصال به زمین  100 متر
M-150 طول کابل فلت بدون اتصال به زمین  150 متر
KLL-200 طول کابل فلت بدون اتصال به زمین  200 متر
KLL-250 طول کابل فلت بدون اتصال به زمین  250 متر
KLL-300/500 طول کابل فلت بدون اتصال به زمین  500-300 متر


Add to cartافزودن به سبد خرید