بلوکهای تکتونیکی

کالای ویژه  بلوکهای تکتونیکی

2816-5

چوبی

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه 5 عددی بلوکهای تکتونیکی
  •     انواع چین 2 بلوک(    چین نرمال/     خوابیده/    )
  •     انواع  گسل 3 بلوک (   عادی /معکوس /مرکب )

  • مجموعه 7 عددی بلوکهای تکتونیکی
  •     انواع چین 3 بلوک (    چین نرمال/     خوابیده/    رورانده)
  •     انواع  گسل 4 بلوک (   عادی /معکوس /مرکب / امتداد لغز)

زمان آماده سازی محصول بین 20تا30روز کاری میباشد

بلوکهای تکتونیکی

لطفابه زمان آماده سازی توجه فرمائید

Add to cartافزودن به سبد خرید